20) Describe your most difficult breakup and what you learned from it

20) Describe your most difficult breakup and what you learned from it Actually I never had a relationship with a man but I did have a crush. (I guess everybody has experienced puppy love) I would not call it as breakup but heartbreak. I had a crush with a man who is a decade older … Continue reading 20) Describe your most difficult breakup and what you learned from it

Advertisements

Are You Really a Fan?

  As I was scrolling on my Twitter account, one of the trending hashtags is #Respect(name of celebrity). I clicked it and saw the flooding sympathy of fans for this celebrity. Social networking sites became an outlet of modern individuals and a medium of personal standpoint. I am also a fan of many local and international celebrities … Continue reading Are You Really a Fan?

Sky Ranch and Picnic Grove Escapade

Unang gala sa taong 2-0-1-6. Disyembre ng nakaraang taon, ang mga kaibigan ko ay nakakita ng promo sa Metrodeal na Ride-All-You-Can (pero limitado ang mga pwedeng sakyang rides) sa halagang PHP 350. Napagdesisyunan naming gamitin ito sa mismong Disyembre ngunit, subalit, datapwat hindi nagkasundo ang lahat sa eksaktong petsa. Bukod sa malapit na noon ang … Continue reading Sky Ranch and Picnic Grove Escapade